AERO TEAM

 

AERO TEAM 1/72 L-39 V+ K T 04  
AERO TEAM 1/72 L-39 ZA  
AERO TEAM 1/72 L-39 ZA ROYAL THAI FORCE  
AERO TEAM 1/72 MIG-21 MF 01  
AERO TEAM 1/72 MIG-21 UM MONGOL  
AERO TEAM 1/72 MIG-29 B/UB SLOVAK AIR FORCE  
AERO TEAM 1/72 ZLIN Z-142C 7204

Aerei