CKAPAGEN

 

CKAPAGEN 1/72 MA-176 C.02
CKAPAGEN 1/72 MIG-9/9M A.01
CKAPAGEN 1/72 MIG-9M A.03
CKAPAGEN 1/72 MIG-9UTI A.02
CKAPAGEN 1/72 MIG-9UTI MQS-03

Aerei