PANTERA

 

PANTERA 1/72 SU-17 M3 FITTER H 7203
PANTERA 1/72 SU-17 M3 FITTER H HI-TECH 7206
PANTERA 1/72 SU-17/20 R FITTER C 7208
PANTERA 1/72 SU-20 ”OSTATNI LOT” 7207
PANTERA 1/72 SU-22 M3 FITTER H 7204
PANTERA 1/72 SU-22 M4 FITTER K 7201
PANTERA 1/72 SU-22 M4/R FITTER K 7205
PANTERA 1/72 SU-22UM-3K FITTER G 7202

Aerei